van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Metjen van den Berg 1800

 

Net als bij de voorgaande personen werd in de akte vermeld dat Metjen toen 11 jaar oud was. Zij werd geboren op 19 oktober 1800. Bekend is dat Metjen in Terwispel het leven schonk aan een onecht kind dat de naam Froukje kreeg en later een zoon Egbert. Zij was een ongehuwde arbeidster te Gorredijk en Terwispel die in 1854 vertrok naar Leeuwarden. Zij overleed in Leeuwarden in het jaar 1859.

 

Froukje van den Berg 1822.
Froukje werd geboren op 15 oktober 1822 te Terwispel.

 

Egbert van den Berg 1834.