van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Jan Harmens 1760

 

 

Jan werd geboren te Wolvega op 9 maart 1760. Hij wilde later boer worden, wat volgens mij niets met pindakaas had te maken. En trouwen wilde hij ook graag. Dat deed hij met Blijke Everts op 17 mei 1788 te De Knipe (nog nooit van gehoord, maar ja). Blijke werd geboren op 5 november 1762 te Jubbega-Schurega als de dochter van Evert Theunis en Martzen Haaitses. Ze was werkzaam als arbeidster en zou komen te overlijden op 22 mei 1841 te Oudehorne. Onze Jan was 47 toen hij de wereld verliet. Hij deed dat enkele jaartjes voor zijn vrouw op 9 november 1807 te Jubbega-Schurega. Zij kregen 7 kids.

Omdat Jan Harmens reeds was overleden, heeft zijn vrouw Blijke ervoor gezorgd dat de naam Jongedijk werd aangenomen voor de kinderen. Woonde het gezin toen op een redelijjk vers aangelegde dijk? Was het de naam die haar familie Everts aangenomen had? Hoe het ook zijn mogen, we hebben het aan Blijke Everts te danken dat we de naam Jongedijk mogen dragen.

Naamsakte Jongedijk

 

Overlijdensakte Blijke

 

 

Eelkjen Jans Jongedijk 1790.
Eelkjen werd als eerste geboren op 26 juni 1790 te Jubbega-Schurega. Zij zou later arbeidster worden. Op de dag des Heerens van 24 augustus 1816, trad zij te Schoterland in het huwelijk met Ruurd Klazes Jongsma. Ruurd was van bouwdatum 9 oktober 1796 eveneens te Jubbega-Shurega. Ruurd was de zoon van Klaas Ruurds en Janke Jans. Op 19 juni 1856 liet hij het leven te Heerenveen. Eelkjen zou hem 7 jaar later volgen op 8 februari 1863 in dezelfde plaats. Ze hadden 5 kinderen.

Huwelijksakte Eelkjen en Ruurd

Klaas Jongsma, geboren 21 augustus 1818 te Jubbega Schurega.

Geboorteakte Klaas

Jan Jongsma, geboren 23 november 1820 te Jubbega Schurega. Hij overleed op 7 april 1845, met 25 lentes. Het gebeurde in Tebing Tingie, een Indonesische stad in de provincie Noord-Sumatra. Hij was ten tijde fuselier op het Nederlandse marineschip Europa.

Geboorteakte Jan

Overlijdensnotificatie in de staatscourant van Jan

 

Martjen Jongsma, geboren 3 september 1823 en overleden op 26 december 1823 te Jubbega Schurega.

Geboorteakte Martjen

Overlijdensakte Martjen

Martjen Ruurds Jongsma, geboren 17 augustus 1825 te Jubbega Schurega.

Geboorteakte Martjen Ruurds

Bijntze Ruurds Jongsma, geboren 7 januari 1833 te Bovenknijpe

 

 

Martzen Jans Jongedijk 1792.
Martzen deed het op 26 september 1792, eveneens te Jubbega-Schurega. Martzen zou niet trouwen maar zich storten op haar carriere als dienstmaagd. Vandaar het maagd in dienstmaagd denk ik dan. Het kan ook zijn dat het er mee te maken heeft dat ze slechts 21 jaar oud werd. Zij overleed op 21 juni 1815 in haar geboorteplaats.

Overlijdensakte Martzen

 

 

Jebbigjen Jans Jongedijk 1795.
Ja sorry mensen , maar ik verzin die namen echt niet zelf hoor. Afijn, Jebbigjen werd geboren op 19 maart 1795 te Jubbega-Schurega. Jebbigjen zou wel in het huwelijk treden. Ze deed dat met Hendrik Bartels Meilof op 23 april 1826 te Schoterland. Hendrik was een arbeider die was geboren te Nieuwehorne op 13 juli 1798. Hij was de zoon van Bartelds Hendriks en Femke Wybes. Hendrik liet het leven op 15 maart 1856 te Jubbega-Schurega. Jebbigjen besloot hem te volgen op 23 oktober 1859 in dezelfde plaats. Ze hadden minstens één zoon genaamd Barteld.

Huwelijksakte Jebbigjen en Hendrik

Overlijdensakte Jebbigjen

 

Barteld Hendriks Meilof, geboren op 26 otober 1828 te Jubbega Schurega. Hij huwt met Janke Jeips Plantinga op 6 juni 1858 te Schoterland. Janke is geboren op 6 november 1829 te Jubega Schurega.

Geboorteakte Barteld

Geboorteakte Janke

Huwelijksakte Barteld en Janke

 

 

 

Harmke Jans Jongedijk 1797.
De vierde meid op rij werd Harmke. Zij zag het leven op 12 oktober 1797 te Jubbega-Schurega. Ook Harmke zou arbeidster worden. Op 22 mei 1859 trad zij te Schoterland in het huwelijk met Sjoerd Jans de Kleine. Ze deed er lang over om een vent te vinden. Ze was toen 61 lentes. Was ze zo lelijk??? Sjoerd werd geboren op 15 augustus 1792 te Schurega, en was ten huwelijk dus al 66. Sjoerd was de zoon van Jan Sjoerds en Tjitske Ruurds. Ze zouden echter nog wel even van elkaar genieten. Sjoerd overleed met 88 jaar en Harmke met 97 jaar. Sjoerd namelijk op 8 mei 1881 te Schurega, en Harmke op 20 januari 1895 te Hoornsterzwaag.

Huwelijksakte Harmke en Sjoerd

Overlijdensakte Harmke

 

Evert Jans Jongedijk 1799.

 

Harmen Jans Jongedijk 1802.
Broer Harmen zag het licht op 25 september 1802 te Jubbega-Schurega om later arbeider te worden. Hij zou huwen met Antje Jochems Wonderlijk op 3 juni 1838 te Schoterland. Antje was de dochter van Jochem Hendriks Wonderlijk en Antje Sytses de Jong en was dienstmeid. Zij werd geboren te Jubbega-Schurega op 13 juni 1810. Ze zou ook daar het leven laten, enwel op 29 december 1879. Harmen overleed vele jaren eerder op 24 april 1841 te Kortezwaag in nr. 24 om 08:00 uur. Antje is later hertrouwd met ene Gurbe de Roode na slechts 3 jaar van Harmen te hebben genoten.

Huwelijksakte Harmen en Antje

Overlijdensakte Harmen

 

Aaltje Jans Jongedijk 1807.
Als laatste spruit werd Aaltje geboren. Zij deed dat ook te Jubbega-Schurega, enwel op 1 maart 1807. En ook zij was haar leven werkzaam als arbeidster. Op 7 mei 1837 trad zij te Schoterland in het huwelijk met Anne Jans Busaan. Anne werd geboren op 23 november 1811 te Schurega. En ook hij was arbeider. Hij was de zoon van Jan Annes Busaan en Aaltje Jans van Houten. Hij zou op 30 september 1989 overlijden te Oudehorne om 12:00 uur des middags. Aaltje volgde haar man 7 jaar later op 20 mei 1896 te Terwispel. Ze kregen 4 kinderen samen.

Huwelijksakte Aaltje en Anne

Overlijdensakte Aaltje

Geboorteakte Anne

Overlijdensakte Anne

 

 

Jan Annes Busaan, geboren op 26 maart 1838 te Jubbega Schurega en overleden op 6 februari 1915 te Opsterland.

Geboorteakte Jan

 

 

Evert Annes Busaan, geboren op 2 augustus 1840 te Schoterland en overleden op 22 januari 1920 te Opsterland.

Geboorteakte Evert

 

 

Blijke Annes Busaan, geboren op 23 juli 1843 te Oudehorne en overleden op 23 maart 1922 te Katlijk.

Geboorteakte Blijke

 

 

Aaltje Busaan, geboren op 26 juni 1846 te Oudehorne en overleden op 18 mei 1928 te Opsterland. Op 0 juni 1828 treed ze in het huwelijk te Schoterland met Jan van der Wijk. Jan werd geboren op 11 januari 1845 te Oudehorne.

Geboorteakte Aaltje

Huwelijksakte Aaltje