van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Hendrik Egberts 1788

 

 

Hendrik Egberts werd dus geboren op 3 september 1788 te Sint Johannesga. Hij overleed te Assen op 29 november 1852 op 64 jarige leeftijd. Het was 19:00 uur in het huis te Kloosterveen, wijk B, nr. 112. Hendrik was respectievelijk arbeider, turfmaker en schipper.

 

 

Huwelijksakte Hendrik en Jentje

 

Op 30 december 1813 liet hij zich in de echt verbinden met Jentje Theunis Dragstra De dochter van Theunis Jochems Dragstra en Antje Boonstra. Zij werd geboren op 1 april 1790 te Vollenhove en overleed op 17augustus 1869 te Terwispel. Uit het huwelijk van Hendrik en Jentje kwamen 8 kinderen voort.

 

Overlijdensakte Hendrik

 

 

Aaltje Hendriks van den Berg 1812.
Van Aaltje ontbreekt helaas de geboortedatum. Uit documenten blijkt echter dat zij in 1812 geboren moet zijn. Wel bekend is dat het arme schaap al op 5 of 6 jarige leeftijd is overleden. Zij overleed in haar geboorte plaats Terwispel op 8 mei 1818.

 

 

Egbert Hendriks van den Berg 1814.

 

 

Theunis Hendricus van den Berg 1816.

 

 

Aaltje Hendriks van den Berg 1820.
Aaltje werd geboren op 9 februari 1820. Donkere wolken hadden zich waarschijnlijk over het huwelijk van Hendrik en Jentje ontfermd gezien het feit dat ook deze dochter geen lang leven was gegund. Net als haar eerder overleden zusje, stierf Aaltje op exact dezelfde datum 2 jaar later, namelijk ook op 8 mei, maar dan in het jaar 1820. Aaltje mocht slechts drie maanden haar longen vullen met levenslucht. Zij overleed op een schip.

Geboorteakte Aaltje I

 

 

Aaltje Hendriks van den Berg 1821.
Hendrik en Jentje bleken echte doorzetters daar slechts 9 maanden na het overlijden van Aaltje (8-5-1820) er weer een dochter werd geboren die wederom de naam Aaltje kreeg. Of de ouders niet erg origineel waren in hun naamgeving of gebrand waren op een ”Aaltje”, zullen we nooit weten. Alzo werd op 3 maart 1821 weer een dochter geboren die de naam Aaltje kreeg. Exact 116 jaar later zou Gerrit van den Berg worden geboren op dezelfde datum. Aaltje zou huwen met ene Rinke Jochums de Jong. Het stel zou 9 kinderen op de wereld zetten. Jentje Rinkes de Jong, geboren op 25 mei 1844 te Weststellingwerf. Op 30 juli 1883 zou ze te Schoterland komen te overlijden. Geesje de Jong werd geboren op 20 februari 1847 te Terwispel. Ze stierf te Jubbega Schurega op 2 mei 1883. Antje de Jong werd geboren op 25 mei 1849. Jochem de Jong deed het op 1 maart 1852 te Terwispel. Hij overleed te Schoterland op 19 februari 1927. Hendrikje werd geboren op 6 januari 1855 te Schoterland. Ze overleed op 3 maart 1896 te Hoogezand. Stijntje Riensk de Jong werd geboren te Baarderadeel op 5 november 1857 en overleed op 9 maart 1860 te Smallingerland. Stijntje Rienks de Jong de 2e was het ook niet gegund. Ze werd geboren op 15 augustus 1860 te Baarderadeel om op 18 januari te Smallingerland te overlijden. Trijntje de Jong deed het op 27 februari 1862 te Nijehaske. Eeuwert de Jong sloot het hek toen hij werd geboren op 21 juni 1865 te Wimbritseradeel. Hij overleed te Opsterland op 24 december 1929.

Geboorteakte Aaltje II

Geboorteakte Geesje

Geboorteakte Antje

Geboorteakte Hendrikje

Geboorteakte Stijntje

Geboorteakte Trijntje

Geboorteakte Eeuwert

 

 

 

Antje Hendriks van den Berg 1824.
Net als haar broers en zusters, met uitzondering van Theunis, werd ook Antje geboren in Terwispel en wel op 24 maart 1824. Uit haar naam denk ik antwoord te hebben op de vraag of de ouders origineel waren in hun naamgeving. Gezien dat de namen Antje en Aaltje elkander zo na zijn, vermoed ik dat de originaliteit dus niet echt hoog aanwezig was bij Hendrik en Jentje. En ja, ook deze dochter werd niet oud. Zij overleed op 22 juni 1825.

Geboorteakte Antje

 

 

Antje Hendriks van den Berg 1826.

 

 

Sijbregjen Hendriks van den Berg 1829.