van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Harmen Jans Schaap 1723

 

 

De vader heet Alles en zijn zoon heet Schaap. Vraag mij niet waarom want ik heb GEEN idee. Ook als we naar de namen van de kinderen kijken, zien we de namen Schaap, Harmens en Jongedijk. Mijn vermoeden is dat het meer dubbele namen waren dan echte achternamen. Kleurrijk in ieder geval. Afijn, Harmen werd geboren op 14 maart 1723 te Kortezwaag, alwaar hij dezelfde dag nog werd gedoopt. Alvorens in 1788 te Noordwolde te overlijden, trad hij in het huwelijk. Dat deed hij met Eelkjen Jans op 14 november anno domini 1751 te Oldeberkoop. Eelkjen werd geboren in 1730 en overleed te Steenwijk. Het is ook bekend dat Harmen het beroep had van Havencherger, iemand die in- en uitgaande goederen controleerde in de haven. Zij kregen samen 7 kindertjes.

 

 

Pieter Harmens Jongedijk 1752

 

Gieske Harmens 1754.
Gieske werd geboren en gedoopt op 8 december 1754 te Blesdijk. Op 8 oktober 1775 huwde zij Heerke Jeips Plantinga. Heerke werd geboren op 21 oktober 1745 te Kortezwaag als de zoon van Jeip Heerkes en Janke Egberts. Gieske kwam te overlijden op 23 mei 1831 te Jubbega-Schurega na een leven te hebben gewerkt als boerin. En natuurlijk was Jeip in zijn leven boer. Hij kwam te overlijden op 4 januari 1816 te Jubbega-Schurega. Gieske en Jeip zijn nog wel ergens van elkander gaan scheiden want Jeip is voor een 2e maal getrouwd met ene Aagt Jans.

Overlijdensakte Heerke

 

Jan Harmens Schaap 1758.

 

Jan Harmens 1760.

 

Aaltje Harmens Schaap 1763.
Aaltje werd gedoopt en geboren te Mildam op 27 maart 1763. De familie was dus alweer verhuist. Roel Jans Singelaar zou haar man worden. Huwelijksdatum is hellaas onbekend. Roel werd geboren op 19 mei 1767 te Hoornsterzwaag. Hij was de zoon van Jan Roels en Antje Sietses. Onze Roel was visser van beroep. Hij zou te Jubbega-Schurega overlijden, enwel op 17 oktober 1833. Zijn vrouw Aaltje was hem reeds voorgegaan op 15 december 1816 in dezelfde plaats, Jubbega-Schurega.

 

Folkert Harmens Jongedijk 1766.

 

Meine Harmens Jongedijk 1770.