van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Alle Jans 1665

 

 

Alle Jans is geboren te Lippenhuizen omstreeks 1665. Hij huwde in het jaar 1688 met Froukje Jans die werd geboren in 1666. Ze kregen minstens 10 kinderen. En 1 van die kinderen werd de stamvader, na zijn vader natuurlijk, van de stamboom van Jongedijk.

 

 

Jan Alles 1690.

 

Antje Alles circa 1690.
Antje huwde met Harmen Meines. Harmen was ook van circa 1690.

 

 

Rixtje Alles circa 1690.
Rixtje werd geboren te Lippenhuizen en overleed in het jaar 1758.

 

 

Wijpck Alles circa 1690.
Ook het meisje met de opvallende naam Wijpck zag de wereld voor het eerst in Lippenhuizen.

 

 

Wijtske Alles Reijtses circa 1700.
Ook hier in Lippenhuizen. Of het meisje de naam Reijtses bij geboorte meekreeg of dat het haar huwelijksnaam is, is mij onbekend. In ieder geval nog geen huwelijk gevonden van haar.

 

 

Sjoerd Alles circa 1708.

 

 

Jelke Alles circa 1700.
Ook hier een schatting van het geboortejaar.

 

 

Jetze Alles circa 1700.
Ook hier een schatting van het geboortejaar.

 

 

Grietje Alles circa 1700.
Ook hier een schatting van het geboortejaar.

 

 

Ibele Alles circa 1700.
Ook hier een schatting van het geboortejaar.