van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Lambert Roelofs van den Berg 1600/1610

 

Wanneer Lambert Roelofs exact is geboren is mij niet bekend, wel dat hij een zoon was van Pieter en Hendrikjen. Zijn vrouw vond hij in ene Elisabeth waarvan geen verdere gegevens. Ze kregen minstens twee kinderen.

 

 

Klaas Lambert van den Berg 1640.

 

 

Grietje Lamberts van den Berg ????.

Helaas geen geboortejaar bij Grietje. Echter wel het jaar waarin ze is getrouwd en met wie. Het was in 1649 dat ze in het huwelijk trad met Jan Remmels, waarvan ook geen verdere gegevens. Wel de tekst van de huwelijks akte dankzij Egbert Buning;

 

1649 huwelijkscontract tussen Jan Remmels en Grietyen Lambers. Beschadigd.
Remmelt Jans met Hyllighyen [zullen] haar soone mede geven haer
halfe arve ende goet te Uffelte en halffte van het arve buyten
marck van Uffelte hebben de rechte helfte van huys en hoff mits
dat hij sijn jongste broeder Roeluff Remmles daer van sal affkoopen
Lambert Roeluffs en Lyssebet geven hun dochter Grietyen 600 ggl.
erfbuyren Meyne Remmels en Remmelt Roelofs

w.g.
Jan Remmels
Lambert Roeloffs
Jan Remmelts Bavinge?
Tye Buylt
Remmelt Jans
Meyne Remmels
Remmelt Roeloffs
Condert Naeminck
Jaecoop Remmels
archief Remmelts 6 voorheen A&P 962.

 

Bij de getuigen komen we de naam tegen van Tye Buylt. Waarschijnlijk is hij een kleinzoon van de vader van Pieter, vorige pagina. Alleen heb ik nog geen zekerheid aangaande de vader van Pieter als van deze Tye Buylt waarvan er dan weer een Y is toegevoegd aan de naam Bult. Of gaat het hier om een andere familienaam?