van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Jan Schaap 1758

 

 


Jan werd geboren op 15 februari 1758 te Oldetrijnje en werd op diezelfde dag gedoopt. De familie was dus blijkbaar verhuist. Jan zou hetzelfde beroep gaan uitoefenen als zijn vader, zijnde Havencherger. Het is op 30 september 1787 te Noordwolde dat Tjesje Alts Liemburg zijn vrouw werd. Tjesje werd geboren op 30 juli 1758 te Nijeholtpade als de dochter van Alt Klaasen Liemburg en Antje Roelofs. Tjesje overleed te Noordwolde op 31 augusts 1827. Jan was haar reeds voorgegaan en wel op 7 november 1811 te Kuinre in Overijssel. Ze hadden minstens twee dochters.

 

 

 

 

Hylkje Jans Schaap 1794.
Hylkje werd geboren op 9 oktober 1794 te Elsloo. Ze huwt met Willem Klasen van der Vaart op 27 december 1816 te Weststellingwerf. Willem werd geboren op 18 maart 1797 te Noordwolde. Hij overlijd op 3 maart 1875 te Blesdijk. Hylkje volgt hem op slechts 6 dagen naar het hiernamaals. Ze overleed dus op 9 maart 1875, eveneens te Blesdijk. Ze hadden 7 kinderen.

Klaas van der Vaart, geboren 25 juli 1818 en overleden op 29 december 1909. Frederica van der Vaart, geboren 4 februari 1821 en overleden op 3 november 1896. Jan van der Vaart, geboren 27 oktober 1823 en overleden op 11 september 1855. Folkert Willems van der Vaart, geboren 8 juli 1827 en overleden op 26 maart 1883. Tjitske van der Vaart, geboren 19 maart 1830 en overleden op 5 juli 1903. Meintjen van der Vaart, geboren 28 februari 1833 en overleden op 1 september 1886. Jochem van der Vaart, geboren 1 december 1836 en overleden op 21 augustus 1889.

 

 

Antje Jans Schaap 1797.
Antje, Antien, werd geboren op 28 mei 1897 te Noordwolde en aldaar gedoopt op 11 juni 1897. Ze huwt met Johan Georg Hermanes Herman op 24 maart 1824. Johan werd geboren op 28 janauri 1790 te Wolvega. Hij overlijd op 23 april 1847 te Weststellingwerf. Antje overlijd op 19 juli 1863 te Noordwolde. Alvorens te overlijden had Antje nog een uitstapje met een nog onbekende partner. Met hem zou ze een dochter krijgen die de achternaam van moeder kreeg. Vader was dus waarschijnlijk niet meer in beeld om wat voor reden dan ook. Jantje Jans Schaap, geboren 15 oktober 1817 te Weststellingwerf en overleden op 4 november 1883 in haar geboorteplaats.