van den Berg

 

 

van Vught

 

 

Jongedijk

 

van Dinther

Alle Sjoerds van Bruggen 1751

 

 


Alle werd geboren in augustus 1751 te Noorderdrachten. Waaom hij de naam van Bruggen aan heeft gemeten? Op 9 mei 1784 huwt hij te Lippenhuizen met Aukjen Haayes Haisma. Aukjen werd geboren in november 1761 te Hemrik als de dochter van Haije Jans Haisma en Fokje Binnes Zwanenburg. Alle komt te overlijden op 20 februari 1823 in zijn geboorteplaats. Aukjen overleed op 28 januari 1810 te Opeinde. Ze kregen zes kinderen.

 

 

Sjoerd Alles van Bruggen 1785.

 

 

Haaye Alles van Bruggen 1788.

 

 

Ybele Alles van Bruggen 1791.
Ybele de eerste werd geboren op 8 april 1791 te Zuider Drachten. Hij overleed veel te vroeg in het jaar 1794 in zijn geboorteplaats.

 

 

Fokke Alles van Bruggen 1793.
Fokke werd geboren in Zuider Drachten op 24 oktober 1793. Hij overleed op 23 september 1842 te Opeinde in Smallingerland.

 

 

Ybele Alles van Bruggen 1798.
Ybele de tweede werd geboren op 25 januari 1798 te Opeinde. Hij zou overlijden te Drachten op 25 maart 1869.

 

 

Antje Alles van Bruggen 1802.
En dan toch nog een meid. Antje werd geboren op 5 april 1802 in De Plein te Smallingerland. Ze overleed Eastermar op 11 januari 1885.